top of page
Emilie og sol.jpg

Evaluering 

2019-2021

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

Middagsstund, spisesituation, børnerelationer, leg, små legemiljøer, COVID-19 – nye rammer for børnene og voksne.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Evaluering foregår på vores p-møder 1 gang om måned i Putling gruppen og Badutling gruppen. Vores arbejdsspørgsmål har vi arbejdet os frem til i starten af vores evalueringsprocessen, så det passer til vores evalueringskultur.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?

På vores p-møder har vi drøftet rammer og indhold, hvad der er nyt og hvad vi gør nu i vores pædagogiske praksis. Derefter har Lene og Nina skrevet vores nye pædagogiske læreplan, som vi efterfølgende er gået mere i dybden med på vores pædagogiske lørdage.

Evalueringer vi har gennemført de seneste 2 år – udvælg 1 eller flere.

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Vi var nysgerrige på, hvordan børnene modtog højtlæsning fra de voksne, hvordan vi kunne skabe rammer for ro og nærvær når der skulle læses og kigges i bøger.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Vi valgte at observere hinanden, når vi læste eller kiggede i bøger med børnene og videofilme en person som brugte sprogkassen.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

I begge grupper er vi blevet mere opmærksomme på vores egen praksis i forhold til hvordan vi hver især læser eller kigger i bøger med børnene, samt hvordan vi kan bruge sprogkasserne. Vi erfarede også at det er godt at have et rum hvor børnene kan sidde uforstyrret og læse/kigge i bøger med en voksen, det giver mere fordybelse for børnene og den voksne, hvor der er mere plads til at have en samtale og at kunne være sammen om at læse/kigge i bøger. 

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

I Putling gruppen vil man skabe et tydeligt rum for at her kan man sidde og kigge eller læse bog med en voksen. I Badutling gruppen vil de gøre mere brug af sprogkasser – varierer sprogkasserne løbende, samt også skabe et tydeligt læserum.

Inddragelse af forældrebestyrelsen 

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Forældrebestyrelsen har læst vores pædagogiske læreplan inden vi offentliggjorde læreplanen. På de kommende møder, vil forældrene blive inddraget i vores foreløbige evalueringer og hvad vi har haft og har fokus på i børnegruppen. De vil kunne læse i vores evalueringshæfter, hvor vores dokumentation er skrevet.

Det fremadrettede arbejde

 Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

I sommeren 2021 kommer der udskiftning af personale samt omrokering af voksne i børnegrupperne, som vi vil have fokus på i forhold til nye arbejdsgange, rutiner m.m. som grupperne vil evaluere. Vi vil også gerne arbejde mere med børnenes perspektiv i forhold til vores fysiske læringsmiljø indenfor og udenfor. 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Indtil videre går det godt med at evaluere i grupperne. 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

På nuværende tidspunkt er vores læreplan ikke blevet ændret. 

Evaluering: About Us
bottom of page