top of page
363077713_801677614797121_1703233542260151543_n_edited.jpg

Om os
Link til tilsynsrapport

Solstrålen er en lille privat vuggestue med to aldersopdelte børnegrupper med fast tilknyttet personale- de mindste er i Putlinge gruppen og de største er i Badutlinge gruppen. Grupperne har base i henholdsvis stueetagen og på 1. sal, men alle rum kan benyttes af alle, alt efter aktivitet. 

Vores hovedformål er, at børnene i Solstrålen er børn, der udvikler selvtillid og selvværd. Vi bestræber os på at se det enkelte barns potentiale, forstå dets motiver og derfra optimere dets udviklingsmuligheder. Vores menneskesyn udspringer af den holdning, at alle mennesker fødes som sociale væsener, der til stadighed forsøger at samarbejde med sine omgivelser. 

 I vores hverdag er tryghed, nærvær og omsorg vigtige værdier, der har betydning for, at barnet kan opbygge lysten til at udforske sine muligheder. 

Tryghed er, at børnene oplever genkendelige rutiner i hverdagen, at der er ting der er uforanderlige, og at det er trygt og rart at være her. 

Tryghed opstår, når børn oplever de kan stole på de voksne i deres nærhed. At de voksne udviser empati og forståelse for barnets og dets følelser- og har respekt for at børnene har individuelle behov.

Nærvær for os er, at vi er til stede i nuet og ser deres verden. At vi er i øjenhøjde med børnene og sætter os på gulvet eller i sandkassen og interagerer.

Omsorg er, når barnet bliver passet på og holdt af. At barnet får følelsen af at være ønsket, vellidt og en del af Solstrålen- og at de voksne drager omsorg for både det fysiske som knus og trøst, samt giver barnet de redskaber, der skal bruges for at kunne mestre de knubs, det møder. Omsorg er også at se hele barnet og tage højde for dets hjemmesituation, relationer og andre påvirkninger, der kan have betydning for barnets trivsel. 

Tryghed, nærvær og omsorg er en forudsætning for en god trivsel. 

Vi vægter forældresamarbejde højt, da det er vigtigt for os, at vi har en positiv gensidig kommunikation med forældrene, hvor vi kan samarbejde om deres barn, men hvor vi stadig respekterer forældrenes baggrund, kultur m.m.

Mød os på vores Facebook side: Vuggestuen Solstrålen

bottom of page